Ofzen And Computing is reader-supported. When you buy via links on our site, we may earn an affiliate commission at no cost to you. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Arkusz ocen do druku dla studentów

  Scenariusz: Admin
Zaktualizowano: 28.05.2020
Szac. Czytanie: 1 minuta

Twój nauczyciel ma zapis twojej pracy na kursie i jest w stanie określić, jak dobrze sobie radzisz w klasie w dowolnym momencie, patrząc na te informacje. Czy jako student nie powinieneś prowadzić tego samego rodzaju dokumentacji?

Wydrukuj tę stronę z ocenami i trzymaj ją w swoim teczce lub zeszycie lub przechowuj w łatwo dostępnym miejscu na komputerze. Za każdym razem, gdy otrzymasz zadanie, quiz lub test, wpisz swoją ocenę do tego arkusza ocen. Mam nadzieję, że dziennik pozwoli Ci być na bieżąco z pracą na kursie i zachęci Cię do utrzymywania lepszych ocen.

Do tych nauczycieli, którzy czytają — pomyśl, o ile mniej uczniów będzie pytać „Jak mi idzie?” jeśli wszyscy prowadzą swoje własne arkusze ocen.

Pobierz arkusz ocen do wydrukowania dla uczniów

Niezależnie od tego, którą wersję wybierzesz, upewnij się, że będzie zawsze przy Tobie lub łatwo dostępna. Jeśli zapomnisz o arkuszu ocen i przestaniesz go wypełniać, nic ci to nie da.

Zrzut ekranu arkusza ocen

Oto jak wygląda dokument:

Zrzut ekranu arkusza ocen ucznia

Autor