Ofzen And Computing is reader-supported. When you buy via links on our site, we may earn an affiliate commission at no cost to you. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Dodaj witrynę do zakładek na pulpicie iPada

  Scenariusz: Admin
Zaktualizowano: 27.05.2020
Szac. Czytanie: 1 minuta

Do pulpitu iPada możesz dodać zakładkę dowolnej witryny internetowej. Ikona witryny będzie znajdować się wśród ikon aplikacji na iPada.

Witryny internetowe mogą zdefiniować obraz jako swoją ikonę lub iPad utworzy go, robiąc małe zdjęcie części strony, którą zaznaczasz.

Otwórz stronę, którą chcesz dodać do zakładek w Safari, i stuknij ikonę „+” bezpośrednio po lewej stronie paska adresu.

Stuknij „Dodaj do ekranu głównego”, a zakładka pojawi się na pulpicie iPada. Jest to szczególnie świetny sposób na tworzenie zakładek aplikacji internetowych, które często są równie, a czasem nawet bardziej przydatne niż aplikacje dostępne w Application Store.

Autor