Ofzen And Computing is reader-supported. When you buy via links on our site, we may earn an affiliate commission at no cost to you. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Microsoft Excel: kolommen en rijen verbergen

  Geschreven door: beheerder
Bijgewerkt op: 29-05-2020
Est. Lezen: 2 minuten

Hoe doe ik verberg kolommen en rijen in Excel? Het verbergen van rijen of kolommen in een Excel-spreadsheet is eenvoudig te doen via het contextmenu - het menu dat verschijnt wanneer u met de rechtermuisknop klikt. Laten we om te beginnen het volgende voorbeeldspreadsheet bekijken:

Hier is een schermafbeelding:

voorbeeld van een spreadsheet-screenshot

Laten we nu zeggen dat we deze spreadsheet naar een collega willen sturen die alleen geïnteresseerd is in de kolom 'Bestellingstotaal'. Omdat ze de 'Prijs' en 'Aantal' niet hoeven te zien. kolommen kunt u ze verbergen om ruimte te maken voor andere gegevens. Ga als volgt te werk om deze kolommen te verbergen:

Instructies om een rij of kolom in Excel te verbergen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de kolomkop "B". Het contextmenu verschijnt. kolomkop met rechtermuisknop
 2. Kiezen Verbergen vanuit het contextmenu. verbergen
 3. Herhaal dit voor alle andere kolommen die u wilt verbergen.

De volledige kolom "B" is nu verborgen. De gegevens zijn niet verdwenen, maar zijn niet zichtbaar in de spreadsheet. U kunt een rij op dezelfde manier verbergen:

 1. Markeer een rij door op het rijnummer te klikken, bijvoorbeeld “1″ of “2″.
 2. Klik op de optie "verbergen" in het contextmenu.
 3. De rij wordt verborgen.
 4. Herhaal dit voor alle andere rijen die u wilt verbergen.

Als de te verbergen rijen/kolommen direct naast elkaar staan, kunt u klikken en slepen om ze allemaal te markeren, klik met de rechtermuisknop en kies eenmaal "Verbergen" om ze allemaal te verbergen.

Hoe een rij of kolom zichtbaar te maken in Excel

Stel nu dat u de verborgen gegevens opnieuw wilt zien. Het zichtbaar maken van een rij of kolom lijkt sterk op het verbergen ervan. Dit zijn de stappen:

 1. Klik en sleep om de kolomkoppen voor en na de verborgen kolommen te markeren (of de rijnummers voor en na de verborgen rijen). kolommen markeren
 2. Klik met de rechtermuisknop op een van de kolomkoppen (of rijnummers). Het contextmenu verschijnt. kolomkoppen met de rechtermuisknop
 3. Kiezen Zichtbaar maken uit de menukaart. zichtbaar maken
 4. Uw gegevens verschijnen opnieuw.

Auteur