Zmień ikony plików i skrótów w systemie Windows XP

  Scenariusz: Admin
Zaktualizowano: 27.05.2020
Szac. Czytanie: 2 minuty

Zmiana ikon w systemie Windows XP to bardzo prosty proces, który wymaga zaledwie kilku kliknięć myszką. Omówimy dwie metody zmiany ikon: zmianę ikon poszczególnych skrótów na pulpicie oraz zmianę ikony dla każdego pliku określonego typu.

Zmiana poszczególnych ikon pulpitu

Ta metoda pozwoli ci zmienić ikonę (ikony) dla każdego elementu na pulpicie, jeden po drugim.

 1. Za pomocą myszy kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę na pulpicie, którą chcesz zmienić.
 2. Kliknij „właściwości”.
 3. Otworzy się nowe okno, pokazujące różne informacje o skrócie. Zlokalizuj i kliknij przycisk „zmień ikonę”.
 4. Otworzy się nowe okno, pokazujące wybrane opcje dla nowej ikony. Wybierz żądaną ikonę i kliknij „ok”.
 5. Powinieneś ponownie spojrzeć na okno Właściwości. Kliknij OK".
 6. Ikona wybranego skrótu zostanie zmieniona.

Zmień ikonę dla wszystkich plików określonego typu

Ta metoda pozwoli ci zmienić ikonę dla każdego pliku określonego typu (na przykład wszystkich plików .txt). Po zapisaniu zmian każdy plik zmienionego typu będzie używał nowej wybranej ikony.

 1. Kliknij przycisk „Rozpocznij”.
 2. Kliknij „Mój komputer”.
 3. Wzdłuż rodzaju ekranu, po „Plik”, „Edytuj” itp. Kliknij „Narzędzia”.
 4. Kliknij „Opcje folderów”.
 5. Otworzy się nowe okno z licznymi zakładkami u góry. Kliknij kartę „Typy plików”.
 6. Zobaczysz listę wszystkich różnych rodzajów plików na komputerze. Kliknij raz typ plików, których ikonę chcesz zmienić.
 7. Kliknij przycisk „Zaawansowane” na dole okna (nad „Ok” i „Anuluj”).
 8. Otworzy się nowe okno. Kliknij żądaną ikonę i naciśnij „OK”.
 9. Kliknij ponownie „OK”, aby zamknąć okno Opcje folderów i zapisać zmiany.
 10. Wszystkie pliki wybranego typu będą teraz używać nowej ikony.

Autor