Käyttöehdot

VERKKOSIVUSTON OMISTUSOIKEUS JA SUOSTUMUS SEURANTAAN

Tiedot, teksti, grafiikka, ohjelmistot ja muu tämän Web-sivuston muodostava sisältö ("Sisältö") sijaitsevat OfZenandComputing.comin tai sen edustajan käyttämässä tietokoneessa. Jokainen tälle Web-sivustolle käyvä suostuu valvomaan tätä pääsyä ja käyttöä järjestelmä- tai turvallisuushenkilöstön toimesta.

KÄYTÖN SEURANTA

Pääsyä tälle Web-sivustolle valvotaan. Pyynnön esittäneet URL-osoitteet, pyynnön lähettänyt kone ja pyynnön ajankohta kirjataan lokiin pääsytilastoja ja turvallisuussyitä varten. Tämän Web-sivuston käyttö muodostaa suostumuksen tällaiseen valvontaan.

TEKIJÄNOIKEUDET/KÄYTTÖOIKEUDET

Kaikki tällä Web-sivustolla näkyvä sisältö on OfZenandComputing.comin omaisuutta. Tekijänoikeus 2020. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttäjänä sinulla on oikeus vain tarkastella, kopioida, tulostaa ja jakaa asiakirjoja tällä verkkosivustolla niin kauan kuin (1) asiakirjaa käytetään vain tiedoksi ja (2) mikä tahansa kopio asiakirjasta (tai sen osasta) ) sisältää seuraavan tekijänoikeusilmoituksen: Copyright 2020 OfZenandComputing.com. Kaikki oikeudet pidätetään.

TEKIJÄNOIKEUDET JA TAVARAMERKKI

OfZenandComputing.com tai sen lisenssinantaja omistaa tekijänoikeudet kaikkeen tämän Web-sivuston sisältöön, ellei toisin mainita. Avaamalla ja käyttämällä tätä Web-sivustoa sitoudut noudattamaan Yhdysvaltain ja kansainvälistä tekijänoikeuslakia ja kaikkia muita sovellettavia lakeja. Voit käyttää tätä Web-sivustoa ja hakea sisältöä, joka sisältää OfZenandComputing.comin tekijänoikeusilmoituksen, tallentaa tällaista sisältöä omalle tietokoneellesi ja tulostaa yhden kopion sellaisesta sisällöstä vain ei-kaupallisiin, henkilökohtaisiin tai koulutustarkoituksiin, edellyttäen, että (1) et tee muokata, jakaa tai välittää tällaista sisältöä ja (2) sisällyttää kaikki tekijänoikeusilmoitukset, jotka alun perin esiintyivät tällaisen sisällön yhteydessä. Lupa voidaan tarvita muulle sisällölle, jota ei ole merkitty OfZenandComputing.comin tai millään tekijänoikeusilmoituksella. Voit lainata tämän Web-sivuston URL-osoitetta tai viitata siihen rajoituksetta.

Kaikki tällä Web-sivustolla näkyvät tuotemerkkien, tuotteiden, palvelujen ja prosessien nimet ovat vastaavien haltijoidensa tavaramerkkejä. Viittaus tuotteeseen, palveluun tai prosessiin tai sen käyttö ei tarkoita, että OfZenandComputing.com suosittelee, hyväksyy, liittyy kyseiseen tuotteeseen, palveluun tai prosessiin tai sponsoroi sitä.

Mitään tähän sisältöön sisältyvää ei tule tulkita antavan implisiittisesti, estoppel tai muutoin minkäänlaista lisenssiä tai oikeutta mihinkään OfZenandComputing.com:n tai minkä tahansa kolmannen osapuolen patenttiin, tekijänoikeuteen, tavaramerkkiin tai muuhun immateriaalioikeuteen, ellei tässä nimenomaisesti ole annettu.

VALUUTTA, TARKKUUTTA TAI LAATUA KOSKEVA VASTUUVAPAUSLAUSEKE

OfZenandComputing.com ei takaa tällä Web-sivustolla julkaistujen ja/tai arkistoitujen tietojen ajantasaisuutta, tarkkuutta tai laatua, eikä OfZenandComputing.com ota mitään vastuuta muista organisaatioista, yrityksistä ja yksityishenkilöistä, jotka tarjoavat tietoja tässä Webissä. sivusto.

TIETOJEN TARKKUUS JA TÄYDELLISYYS

Kaikki tällä verkkosivustolla olevat OfZenandComputing.comin tuotteita ja palveluita koskevat tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Kaikkien tässä annettujen tietojen oikeellisuus ja eheys pyritään varmistamaan kohtuullisin keinoin, mutta OfZenandComputing.com ei ole vastuussa painovirheistä, vanhentuneista tiedoista tai virheistä. OfZenandComputing.com ei anna nimenomaisia tai oletettuja takuita tai ota mitään laillista vastuuta tai vastuuta tämän Web-sivuston sisältämien tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tämän Web-sivuston sisältö on koottu useista lähteistä, ja se voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta, samoin kuin mitä tahansa tässä Web-sivustossa kuvattua tuotetta, ohjelmaa, tarjontaa tai teknistä tietoa. OfZenandComputing.com ei takaa tai takaa Web-sivuston tai Sisällön täydellisyyttä, laatua tai riittävyyttä tai tämän Web-sivuston tai sen sisällön soveltuvuutta, toimivuutta tai toimintaa. Käyttämällä tätä Web-sivustoa otat riskin, että tämän Web-sivuston sisältö saattaa olla epätarkkoja, epätäydellisiä, loukkaavia tai ei välttämättä vastaa tarpeitasi ja vaatimuksiasi. OFZENANDCOMPUTING.COM KIISTÄÄ NIMENOMAISESTI KAIKISTA TAKUISTA, NIMENOMAISTA TAI OLUETUTTA, MUKAANLUVAT RAJOITUKSET MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SEKÄ TAKUUN LOUKKAUKSESTA. OFZENANDCOMPUTING.COM EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, VAIKKA YHTIÖLLE ON ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

OfZenandComputing.com ei anna takuuta asiakirjoille tai muille tältä verkkosivustolta saataville tiedoille, ei ota minkäänlaista oikeudellista vastuuta tai vastuuta minkään tällaisten tietojen tarkkuudesta, täydellisyydestä tai hyödyllisyydestä, eikä takaa, että sen käyttö ei loukkaa yksityisesti omistamia oikeuksia. OfZenandComputing.com irtisanoutuu kaikista takuista, nimenomaisista ja oletetuista, mukaan lukien takuut kaupallisuudesta ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

LINKIT

Tietyt tämän Web-sivuston linkit johtavat resursseihin, jotka sijaitsevat palvelimilla, joita OfZenandComputing.com ei ylläpidä tai jotka eivät ole sen hallinnassa. OfZenandComputing.com ei ole vastuussa minkään tällaisten viitattujen Web-sivustojen sisällöstä tai tällaisten Web-sivustojen saatavuudesta.

EI TUNNISTUSTA

Linkkien sisällyttäminen toiselle Web-sivustolle tai viittaus mihin tahansa tuotteeseen tai palveluun kauppanimellä, tavaramerkillä, valmistajalla tai muulla tavalla ei välttämättä tarkoita OfZenandComputing.comin hyväksyntää tai suositusta.

TAKUUTIEDOT

Tämän palvelimen tiedot ja sisältö tarjotaan "sellaisenaan" ilman minkäänlaista nimenomaista tai oletettua takuuta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, oletetut takuut kaupallisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja loukkaamattomuudesta. Kaikki tällä Web-sivustolla kuvattuihin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät takuut ovat vain mainostajan tai valmistajan myöntämiä, ei OfZenandComputing.com.

Web-sivuston materiaalien viittaukset ja kuvaukset tuotteista tai palveluista tarjotaan "sellaisenaan" ilman minkäänlaista nimenomaista tai oletettua takuuta. OfZenandComputing.com ei ole vastuussa mistään vahingoista, mukaan lukien välilliset vahingot, jotka voivat aiheutua käyttäjälle tämän Web-sivuston materiaalin tai minkä tahansa tässä kuvatun tuotteen tai palvelun käytöstä.

Tämän Web-sivuston tuotteiden, palvelujen ja yritysten kuvaukset ja viittaukset ovat yksin tiedot toimittavien yritysten ("mainostajien") vastuulla, eivät OfZenandComputing.com.

Materiaalin sisällyttäminen tälle palvelimelle ei tarkoita, että OfZenandComputing.com olisi hyväksynyt, mikä ei anna minkäänlaista takuuta mainostetun palvelinmateriaalin aiheen suhteen.

On mahdollista, että palvelinmateriaalit voivat sisältää epätarkkuuksia tai virheitä. Lisäksi on olemassa mahdollisuus, että kolmannet osapuolet voivat tehdä luvattomia lisäyksiä, poistoja ja muutoksia palvelinmateriaaliin. Vaikka OfZenandComputing.com yrittää varmistaa palvelinmateriaalien eheyden ja tarkkuuden, se ei takaa niiden oikeellisuutta tai tarkkuutta. Ennen kuin luotat mihinkään palvelinmateriaalissa esitettyyn esitykseen, tarkista tuotteen tai palvelun mainostajalta, että tiedot, joihin luotat, ovat oikein.

MYÖNNETTY, MISSÄ KIELLETTY

Vaikka tämän Web-sivuston tiedot ovat saatavilla maailmanlaajuisesti, kaikki tällä sivustolla käsitellyt tuotteet tai palvelut eivät ole kaikkien henkilöiden tai kaikilla maantieteellisillä alueilla tai lainkäyttöalueilla saatavilla. OfZenandComputing.com ja mainostajat pidättävät kumpikin oikeuden rajoittaa tuotteidensa tai palveluidensa tarjoamista mille tahansa henkilölle, maantieteelliselle alueelle tai lainkäyttöalueelle, jonka he haluavat, ja rajoittaa tarjoamiensa tuotteiden tai palveluiden määriä. Kaikki tämän Web-sivuston materiaaleissa tehdyt tuotteet tai palvelut koskevat tarjoukset ovat mitättömiä siellä, missä se on kielletty.

Tekijä

  • Admin

    Hei, pelaamme tässä duoa. Jaamme mielellämme tietojenkäsittelyvinkkejä ja temppuja, jotka tekevät digitaalisesta elämästä YKSINKERTAISTA.